Marek Choim Extra 300L

Marek Choim

Pilot, pasjonat lotnictwa, biznesmen, uczestnik Mistrzostwa Polski w Akrobacji Samolotowej. Pierwszy raz do samolotu wsiadł w 2007 roku. Swoją licencję lotniczą odebrał rok później. Jak sam twierdzi, jeszcze podczas szkolenia podstawowego wiedział, że jego celem jest…

RWD-5R

RWD-5R is a microlight aircraft flying replica of the pre-war tourism – sports built in the nineties by the Experimental Aviation Association fund social contributions. In a situation where the impressive achievements of Polish engineering…

RWD-5R

RWD-5R jest latającą repliką przedwojennej awionetki turystyczno – sportowej zbudowaną w latach dziewięćdziesiątych przez Stowarzyszenie Lotnictwa Eksperymentalnego z funduszu składek społecznych. W sytuacji, gdy z imponującego dorobku polskiej myśli technicznej i przemysłu lotniczego przed 1…