Witamy w naszej wirtualnej recepcji dla Mediów

To miejsce dedykowane dla wszystkich przedstawicieli prasy, radia, telewizji, portali, spotterów i wszelkich innych przedstawicieli mediów zainteresowanych udziałem w naszym AirShow. Postaramy się tu zamieszczać wszelkie informacje, które mogą być Wam przydatne oraz które mogą usprawnić naszą współpracę.


Aktualności dla mediów

Regulamin akredytacji

Zasady udzielania akredytacji dziennikarskich na Międzynarodowy Zlot Przyjaciół Lotnictwa oraz Mazury AirShow 2018

Ponieważ zależy nam aby jak najwłaściwiej docenić najbardziej zaangażowane we współpracę media, stosujemy podczas AiShow system uprawnień zależny od poziomu przyznanej akredytacji.

 1. Akredytacja dziennikarska/fotorportrska  będzie udzielana przez Organizatora na podstawie wypełnionego Wniosku Akredytacyjnego dostępnego obok.

 2. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem akredytacji.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania akredytacji bez podania przyczyn.

 4. Osoby ubiegające się o akredytację zobowiązują się do nieodpłatnego przekazania organizatorom materiałów/zdjęć wykonanych podczas Mazury AirShow oraz wyrażają zgodę na ich dowolne przetwarzanie i udostępnianie przez organizatora.

 5. Przyznany poziom akredytacji będzie zależny między innymi od dotychczasowej współpracy, kompletności i terminowości udostępnionych organizatorowi materiałów, ilości i zasięgu publikacji.

 6. Liczba akredytacji jest ograniczona.

 7. Termin składania wniosków akredytacyjnych upływa 29 lipca 2018 r.

 8. Akredytacje będą potwierdzone przez Biuro Prasowe Mazury AirShow drogą mailową najpóźniej do dnia 31 lipca 2018 r..

 9. Akredytacje można odbierać tylko i wyłącznie w punkcie akredytacyjnym na Lotnisku Wilamowo od dnia 3 sierpnia 2018 r.

 10. Odebranie identyfikatora przez akredytowanego dziennikarza jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez niego postanowień niniejszego Regulaminu.

 11. Jedynie potwierdzone uprzednio przyznanie akredytacji prasowej upoważnia do otrzymania identyfikatora oraz ew. karty pojazdu upoważniającej do wjazdu na teren pokazów. Identyfikator należy umieścić w widocznym miejscu.

 12. Akredytacje będące w posiadaniu osób nieupoważnionych uważa się za nieważne, będą podlegały odebraniu a osoba akredytowana może mieć w przyszłości kłopoty z ponownym uzyskaniem akredytacji.

 13. Ze względów organizacyjnych nie będą wydawane duplikaty akredytacji.

 14. Posiadacz akredytacji zobowiązany jest do podporządkowania się poleceniom wydawanym przez służby porządkowe oraz organizatora

Wniosek akredytacyjny

Wniosek akredytacyjny Mazury AirShow 2018

FAQ

Gdzie znajdę biuro prasowe?

Biuro Prasowe Mazury AirShow mieści się w budynku na terenie lotniska Kętrzyn Wilamowo.

Do kiedy można składać wnioski akredytacyjne?

Wnioski akredytacyjne będą przyjmowane do 29 lipca 2018 r. lub do wyczerpania się puli akredytacji.

Kiedy mogę odebrać akredytację?

Akredytacje po uprzednim przyznaniu ich przez organizatora i poinformowaniu o tym e-mailem, odebrać można będzie w Biurze Prasowym Mazury AirShow, mieszczącym się na terenie lotniska Kętrzyn Wilamowo od 3 sierpnia 2018 r.

Gdzie mogę odebrać akredytację?

Akredytację można odebrać w Biurze Prasowym Mazury AirShow, mieszczącym się na terenie lotniska Kętrzyn Wilamowo.