W swojej życiowo-zawodowej  drodze skoncentrował się  na rozwoju inicjatyw  gospodarczych przez stworzenie wyjątkowej , rodzinnej firmy odnoszącej znaczące sukcesy . Niezależnie od tworzenia  i rozwijania  rodzinnej firmy oraz nieustannego  poszukiwania  nowych wyzwań gospodarczych , przez kilka kadencji jest członkiem Zarządu AKJ  i społecznie pełni funkcje Dyrektora Aeroklubu Krainy Jezior . Jest osobą wrażliwa na sprawy publiczne i wyjątkowo aktywną  społecznie.  Liczne sukcesy  Aeroklubu Krainy Jezior  w zakresie organizacji między narodowych rajdów i zlotów oraz w organizacji imprez publicznych na lotnisku Kętrzyn Wilamowo , są również jego udziałem. Niezwykle istotną rolę spełnia w procesie  przygotowania i realizacji wszystkich dotychczasowych mazurskich pokazów lotniczych . Podczas trwania Mazury AirShow pełni funkcje dyrektora – koordynatora wszystkich służb w zakresie logistycznych potrzeb (np. transportu czy ochrony) ale szczególnym zadaniem jest zabezpieczenie obsługi i funkcjonowania  strefy publiczności . Do dyspozycji organizacji Mazury AirShow stawia się z rodziną, przyjaciółmi (których zwerbował) i potencjałem techniczno-ludzkim swojej firmy.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skomentuj

Ta strona używa wtyczki Aksimet aby redukować spam. Zobacz jak Twoje dane z komentarzy są przetwarzane .