Jest absolwentem Technikum Mechanicznego w Grudziądzu i Oficerskiej Szkoły Artylerii w Toruniu. W latach 1965–1972 pełnił zawodową służbę wojskową w garnizonach w Chełmnie, Toruniu i Grudziądzu. Od 1972 r. studiował w Akademii Obrony Narodowej. Po jej ukończeniu został skierowany do dalszej służby w Węgorzewie. W tym czasie awansował od stanowiska starszego oficera sztabu do dowódcy brygady artylerii. Podczas rocznej przerwy powołano go na stanowisko szefa sztabu, a następnie dowódcy Polskiego Kontyngentu Wojskowego Sił Zbrojnych ONZ w Syrii. W roku 1994 został szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Suwałkach. W 1997 r. zakończył służbę wojskową w związku z wyborem do Senatu RP.

Jest związany z samorządem od 1994 r., kiedy to uzyskał mandat radnego Rady Miejskiej w Węgorzewie i pełnił funkcję przewodniczącego Rady. Był także delegatem do Sejmiku Samorządowego Województwa Suwalskiego i radnym Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  W latach 1997–2005 przez dwie kadencje zasiadał w Senacie RP. W swojej drugiej kadencji pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego.

W 1997 r. został wybrany z województwa suwalskiego. W 2001 r. uzyskał mandat z okręgu olsztyńskiego.

Powrócił do pracy w samorządzie i w kadencji 2006–2010 był przewodniczącym Rady Powiatu w Węgorzewie. Natomiast w latach 2010-2014 jest radnym Sejmiku warmińsko-mazurskiego gdzie pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego.

W pokazach lotniczych Mazury Air Show bierze udział od pierwszej edycji. Początkowo jako życzliwy gość a od trzech edycji jako aktywny wolontariusz.  ak mówi: Staszek Tołwiński zaraził swoją pasją wielu, jego  też.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skomentuj

Ta strona używa wtyczki Aksimet aby redukować spam. Zobacz jak Twoje dane z komentarzy są przetwarzane .